5วิธี ที่ไม่ต้องขออนุญาต ถ้าหากคิดจะต่อเติมตกแต่งบ้าน มาดูกันค่ะ!

Spread the love

5วิธี ซึ่งกว่า80% ของภายในบ้าน และก็ทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพมหานคร ถ้าหากจะต้องผ่านในการต่อเติมบ้านเพื่อจะให้มีพื้นที่ในการใช้สอยอย่างมากขึ้น และก็ส่วนใหญ่ๆนั้นจะไม่ได้ผ่านการขออนุญาตซึ่งจะเป็นเรื่องที่ได้มีการผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ แล้วในการควบคุมอาคาร แต่ว่าก็ได้มีอยู่ 5 กรณีที่จะไม่ต้องขออนุญาตและก็ไม่ผิดกฎหมายนะค่ะ

บ้านเดี่ยว หรือว่าทาวน์เฮาส์ในโครงการจัดสรรสักส่วนใหญ่ และก็จะมีการได้ทำการออกแบบของตัวบ้านให้สอดคล้องกับเนื้อที่ดินที่ได้มี รวมไปถึง สัดส่วนของพื้นที่ใช้ในการสอยต่างๆ และเสาเข็มนั้นส่วนใหญ่ที่จะเลือกใช้นั้นก็ได้เป็นขนาดที่รองรับบ้านตามแบบที่ออกแบบไว้ น้อยมากที่จะเผื่อสำหรับในการรับน้ำหนักอย่างอื่นๆด้วย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะมีผลกับต้นทุน ราคาบ้าน ยิ่งบ้านที่ระดับราคาไม่แพงมากประมาณ 1-2 ล้านบาท เสาเข็มส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาเข็มที่ได้รับน้ำหนักเฉพาะตัวบ้าน ยกเว้นบางโครงการจะทำเผื่อไว้ให้ผู้ซื้อต่อเติม

แต่ถ้าหากให้สำรวจที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด ก็เชื่อกันได้เลยว่าไม่น้อยกว่า 80-90% ในต่อเติมบ้าน เพื่อจะให้มีพื้นที่ในการใช้สอยภายในบ้านเพิ่มมากขึ้น แล้วส่วนใหญ่แล้วจะต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ไปขออนุญาต ซึ่งจริงๆ การต่อเติมบ้าน โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือได้ว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ ในการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ได้ว่าด้วยเรื่องในการดัดแปลง หรือว่าต่อเติมส่วนอาคาร จะต้องขออนุญาต ยกเว้น 5 กรณีที่ไม่ต้องขออนุญาต มาดูกันเลยจ้า!!

5 กรณีที่ไม่ต้องขออนุญาตเมื่อต่อเติมบ้าน

         1. ซึ่งในการการ “เพิ่ม” หรือ “ลด” จากเนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมทั้งหมดไม่ได้เกิน 5 ต.ร.ม. แล้วก็จะไม่มีการเพิ่มหรือว่าการลดจำนวนเสาหรือคาน ซึ่งได้หมายความว่า ถ้าหากได้มีการเกินกว่า 5 ตารางเมตร ก็ต้องไปขออนุญาต

         2. การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” เนื้อที่ของหลังคานั้นโดยรวมกันไม่เกิน 5 ต.ร.ม. และก็ไม่มีในการเพิ่มหรือจะลดจำนวนเสาหรือคาน ได้หมายความไว้ว่า ถ้าหากได้มีการเกินไปกว่า 5 ตารางเมตร ก็ต้องขออนุญาต

         3.ในการปรับเปลี่ยนแปลงสำหรับโครงสร้างภายในอาคาร ด้วยในการใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และก็โดยชนิดเดียวกับของเดิมๆ ซึ่งจะหมายความว่า ถ้าเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นวัสดุที่ได้มีความแตกต่างจากเดิม เราก็ต้องไปขออนุญาตนะค่ะ

         4. การที่ได้เปลี่ยนส่วนใดๆก็ตาม ภายในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่ได้เป็นโครงสร้างของตัวอาคาร ก็ด้วยในการใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือว่าวัสดุชนิดอื่นๆที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม ซึ่งก็ได้หมายความว่า ถ้าเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ภายในบ้านด้วยวัสดุที่ได้มีความแตกต่างจากเดิม หรือว่าเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม เราก็ต้องมีการขออนุญาต

         5. การปรับเปลี่ยน แล้วในการต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ส่วนใดๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่ได้เป็นโครงสร้างของอาคาร จะไม่มีการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของโครงสร้างกับอาคารเดิมๆ ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ในบ้านด้วยวัสดุที่ได้แตกต่างจากเดิม หรือว่าเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม เราก็ต้องขออนุญาต นะค่ะ

ถ้าหากได้พิจารณาจากข้อยกเว้น 5 ข้อแล้วล่ะก็ จะเห็นได้ว่า ในการต่อเติมส่วนใหญ่ที่เราๆนั้น ได้ทำกันอยู่ ล้วนต้องขออนุญาต เพราะว่าพื้นที่ที่เราต้องต่อเติม ส่วนใหญ่จะเกินกว่า 5 ตารางเมตร แต่ก่อนหน้าที่ผ่านมาทางการอาจจะอนุโลมให้ เพราะว่าไม่ได้มีการส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ไม่มีในการร้องเรียนว่าการต่อเติมนั้น จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชุมชนข้างเคียง

เพราะว่าเหตุผลมีความสำคัญที่ภาครัฐได้ทำการกำหนดไว้ว่าเราจะต้องขออนุญาตต่อเติมก่อนนั้น เป็นเพราะว่ามีความปลอดภัยทั้งของเจ้าของบ้านที่ได้ต่อเติมเองและก็เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง กับการต่อเติมนั้นอาจส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไปยังเพื่อนบ้าน หรือชุมชนใกล้เคียง ดังนั้น การต่อเติมจึงควรขออนุญาตให้ถูกต้องก็ดีกว่า โดยขั้นตอนในการขออนุญาตมีดังนี้

ขั้นตอนในการขออนุญาตก่อนต่อเติมบ้าน

         1. การติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่บ้านของเราทำการตั้งอยู่ อย่างเช่น ถ้าหากว่าบ้านของเรานั้นอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก็ได้ดำเนินเรื่องผ่านสำนักงานเขตกรุงเทพฯที่พื้นที่ที่บ้านเราตั้งอยู่ ส่วนถ้าหากเป็นต่างจังหวัด เราจะอยู่จังหวัดไหน เราก็จะต้องมีการแจ้งกับองค์การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ

         2. ต้องยื่นแบบขออนุญาตในก่อสร้างอาคาร, การดัดเปลี่ยนแปลงอาคาร, รื้อถอนอาคาร

         3. เมื่อได้รับคำอนุญาตแล้ว ก็ต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้
– ใบในแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง, เปลี่ยนแปลง, รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ขออนุญาต
– เพราะว่าหลังจากนั้น ให้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร ภายใน 1 เดือน ต้องมีการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือการแจ้งออกใบอนุญาตไว้

ทั้งๆนี้ เอกสารและก็ค่าธรรมเนียมต่างๆนาๆ ก็สามารถติดต่อสอบถามได้จากสำนักงานเขตท้องถิ่นตามพื้นที่ที่บ้านเรานั้นตั้งอยู่ ซึ่งอาจจะยุ่งยากแบบเล็กน้อย แต่ถ้าทำตามความถูกต้อง ก็ต้องปลอดภัยทั้งกับตัวเองและชุมชนรอบข้างนะค่ะ

เพื่อนบ้านก็สำคัญ

นอกเหนือจากการขออนุญาตอย่างเป็นทางการแล้ว สิ่งที่ “ลืมไม่ได้” นั่นก็คือ ในการแจ้งกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเรา เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อจะให้มีความสงบสุขในการอยู่อาศัยร่วมกันเพราะถ้าไม่ไปแจ้งเพื่อนบ้าน อาจจะมีการขัดแย้งกันอย่างแน่นอน การบอกกล่าวเพื่อนบ้านว่าเราจะต่อเติม รื้อถอน ตั้งแต่ช่วงวันไหนถึงวันไหน อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายสักเท่าไหร่ และก็ในการปรับเปลี่ยนแปลงเหล่าๆนี้ อาจจะกระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้านอย่างไรบ้าง เพราะว่าถ้าหากเราต่อเติม รื้อถอน แล้วส่งผลกระทบกับเพื่อนบ้าน แม้จะดำเนินการขออนุญาตทางการอย่างถูกต้อง เราก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้เช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *